KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště

Zadlažďovací poklopy XP

Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.Šachtové poklopy v zadlážděných plochách.
Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.
Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry.
Mezi krytem a rámem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zatížení C250 - D400.