KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště

Zadlažďovací poklopy XP

Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.

Popis

Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Zadlažďovací poklopy XP jsou určené převážně pro venkovní použití a venkovní dlažbu. Vyrábí se v různých variantách až po zatížení D400 kN.
Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou.
Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry.
Mezi krytem a rámem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zatížení C250 - D400.

Dokumenty