KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště

Zadlažďovací poklopy SF

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou.Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování.
Povrch možno doplnit dlažbou.
Mezi rámem a krytem je těsnění.
Uzavírání na šrouby.
Zátěž A15 - C250 kN.