KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Produkty využitelné pro administrativní budovy

Mearin Plus 100

Mearin Plus 100 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

SV 1000

SV 1000 Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

MEA®CLEAN Filtrační žlab

MEA®CLEAN Filtrační žlab MEA®CLEAN filtrační žlab pro použití v soukromém a veřejném prostoru, např. u pozemních komunikací, parkovacích ploch, garáží, atd. DETAIL

TopSlot TSH 1000

TopSlot TSH 1000 Jedinečný štěrbinový systém pro vysoké zátěže se světlostí 100 mm DETAIL

Zadlažďovací poklopy SF

Zadlažďovací poklopy SF Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou. DETAIL

Nerezové štěrbinové žlaby

Nerezové štěrbinové žlaby Nerezové štěrbinové žlaby jsou dobrou volbou při malém množství vody a komplikovaném spádování podlah. Zjednoduší celou konstrukci podlahy jednodušším spádům. Spád pro vodu je tvořen uvnitř štěrbinového žlabu. Dostatečné množství příčných vzpěr a hlavně vyztužení hran vysokopevnostním tmelem se skelnými vlákny je štěrbina pevná i pro pojezd vysokozdvižných vozíků. DETAIL

MEARIN PLUS 100/F

MEARIN PLUS 100/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 55 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

MEARIN PLUS 150/F

MEARIN PLUS 150/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 75 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

MEARIN PLUS 200/F

MEARIN PLUS 200/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 100 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

Bezpečnostní uzamykatelné poklopy MEA SUS

Bezpečnostní uzamykatelné poklopy MEA SUS Ocelové žárově pozinkované poklopy s bezpečnostím uzamykatelným systémem SUS DETAIL

Zúžené sestavy NANO TANK pro 2 000 až 6 000 litrů

Zúžené sestavy NANO TANK pro 2 000 až 6 000 litrů Sestavy NANO TANK jsou typově dodávané v průměru pouze 1,15 m, jsou vhodné do úzkých prostor nebo výkopů. Standardně jsou dodávané v jednom díle do 6 m3, ale lze je libovolně protahovat na objem a délku dle potřeby. Minimalizace výkopových prací. DETAIL

Hliníkové zadlažďovací poklopy MEA DECK AL

Hliníkové zadlažďovací poklopy MEA DECK AL Hliníkové zadlažďovací poklopy převážně určené pro vnitřní použití. Pro betonové, lité nebo zadlážděné podlahy. DETAIL

SV 1500

SV 1500 Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Mearin Plus 150

Mearin Plus 150 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Venkovní čistící rohožky s vanou

Venkovní čistící rohožky s vanou Vstupní venkovní rohožky s roštem a vanou. Vana z polymerického betonu má odtok do dna. Volitelné typy roštů. Rohožka s ocelovým roštem nebo pryží. DETAIL

TopSlot TSH 1500

TopSlot TSH 1500 Jedinečný štěrbinový systém pro vysoké zátěže se světlostí 150 mm DETAIL

Zadlažďovací poklopy XP

Zadlažďovací poklopy XP Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Jsou určeny na vyplnění venkovní zámkovou dlažbou. DETAIL

Ochrana kořenových systémů a využití dešťové vody pro závlahu

Ochrana kořenových systémů a využití dešťové vody pro závlahu Systém kořenové ochrany stromů odlehčuje od zátěže komunikací, zajišťuje správný růst a zabezpečuje dostatečnou vlhkost DETAIL

Mearin Plus 200

Mearin Plus 200 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Variabilní nádrže INFINITY TANK 15 000 až 200 000 litrů

Variabilní nádrže INFINITY TANK 15 000 až 200 000 litrů Široké variabilní možnosti, šířka 2,1 m. Průchozí vnitřní rozměry jsou dostatečně rozměrné pro revize a údržbu. Tvarově a objemově lze navrhnout nádrž podle možností volného pozemku a získat maximální kapacitní objem. DETAIL

Mearin Plus 300

Mearin Plus 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

DM1000 CITY

DM1000 CITY Monolitický žlab pro městské komunikace a středně těžce zatěžované plochy do zatížení D400 kN DETAIL

SVF 1500 MINI

SVF 1500 MINI Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

SVF 2000 MINI

SVF 2000 MINI DETAIL

MEA KERB

MEA KERB Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu nezasahuje do vozovky a řeší odvodnění při malých spádech v městské aglomeraci i na rychlostních komunikací. Bezpečné pro cyklisty, komfortní pro chodce. DETAIL

ENF 2000 MINI

ENF 2000 MINI Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Nabízené produkty tvoří pouze nejpoužívanější výrobky pro dané využití a slouží pouze jako základní pomůcka pro prvotní orientaci.

Pro optimální návrh a řešení, které neobsahuje tato základní aplikace kontaktujte, prosím, náš technický tým.