KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Produkty využitelné pro výrobní dílny

Mearin Expert 100

Mearin Expert 100 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Bodové odvodnění

Bodové odvodnění Samostatné vpustě pro odvodnění menších nebo středně velikých ploch. DETAIL

Zadlažďovací poklopy SF

Zadlažďovací poklopy SF Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou. DETAIL

Řada Aronde 25 - 30 l/s

Řada Aronde 25 - 30 l/s Nátok a odtok z PVC. Příčka z polyetylenu s košem na filtr a vyjímatelným koalescenčním filtrem. DETAIL

Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s integrovaným kalovým prostorem

Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s integrovaným kalovým prostorem Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s integrovaným kalovým prostorem, Průtok 3-200 l/s. DETAIL

Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s odděleným kalovým prostorem

Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s odděleným kalovým prostorem Betonové odlučovače s kolascenčním filtrem s oddělenou kalovou nádrží, Průtok 3-200 l/s. DETAIL

MEARIN PLUS 100/F

MEARIN PLUS 100/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 55 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

MEARIN PLUS 150/F

MEARIN PLUS 150/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 75 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

MEARIN PLUS 200/F

MEARIN PLUS 200/F Žlaby MEARIN PLUS 100/F se sníženou výškou pouze 100 mm umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou terasy, podzemní i nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Zatížení je dle volby roštů v rozmězí A15 až D400 kN. DETAIL

Víceprvkové poklopy MEA MULTISPAN pro zakrytí velkých otvorů

Víceprvkové poklopy MEA MULTISPAN pro zakrytí velkých otvorů Pro zakrytí šachet a jímek větších rozměrů, kde je třeba umožnit při otevření kompletní průchodnost pro servisní a kontrolní práce, nebo pro případ provozní havarie. Nosnost A15 až D400 kN. DETAIL

Kompozitní mříže a rámy na silniční vpustě

Kompozitní mříže a rámy na silniční vpustě Kompozitní mříže pro zatížení B125 a D400 do komunikací. Vysoká pevnost, stabilita, tichý pojezd, mrazuvzdornost. DETAIL

SV 1500

SV 1500 Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Mearin Expert 150

Mearin Expert 150 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Mearin Expert 200

Mearin Expert 200 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Variabilní nádrže INFINITY TANK 15 000 až 200 000 litrů

Variabilní nádrže INFINITY TANK 15 000 až 200 000 litrů Široké variabilní možnosti, šířka 2,1 m. Průchozí vnitřní rozměry jsou dostatečně rozměrné pro revize a údržbu. Tvarově a objemově lze navrhnout nádrž podle možností volného pozemku a získat maximální kapacitní objem. DETAIL

Mearin Expert 300

Mearin Expert 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 DETAIL

DM1000 CITY

DM1000 CITY Monolitický žlab pro městské komunikace a středně těžce zatěžované plochy do zatížení D400 kN DETAIL

EN 1000

EN 1000 Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

EN 1500

EN 1500 Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

EN 2000

EN 2000 Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 DETAIL

Kruhové litinové poklopy

Kruhové litinové poklopy Kruhové litinové poklopy a mříže s rámem, pro chodníky a komunikace s vysokou zátěží. Zatížení A15 - F900 kN. DETAIL

Čtvercové litinové poklopy

Čtvercové litinové poklopy Čtvercové litinové poklopy s rámem pro zatížení do D400 kN. DETAIL

Nabízené produkty tvoří pouze nejpoužívanější výrobky pro dané využití a slouží pouze jako základní pomůcka pro prvotní orientaci.

Pro optimální návrh a řešení, které neobsahuje tato základní aplikace kontaktujte, prosím, náš technický tým.