KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Vsakování a retence dešťových vod

Pro efektivnější vsakování přebytečných dešťových vod navrhované s ohledem na podloží, dlouhodobou funkci a zatížení. Retence dešťových vod pro zpětné využití nebo zpomalení průtoků pří přívalových deštích.

Popis

Vsakování, retence a čištění dešťových vod

Návod na instalaci a údržbu ke stažení v záložce "Ostatní dokumenty".

Integrované revizní a čistící šachty s přímým napojením na šachtu. Výšky 600 a 200 mm umožňují přesné napasování podle výšky celé vsakovací nebo terenční galerie:

Vsakovací nebo retenční systém MEA/Enregis přináší řadu výhod hlavně při dlouhé životnosti a funkci. Přítok, odtok nebo revizní potrubí jsou napojené do vsakovacího systému přes extermní šachty nebo integrované šachty do kontrolního tunelu tvořeného řadou boxů Control Box. Tak lze jednoduše celou galerii zkotrolovat kamerovým systémem a následně vyčistit na jednom místě. Tvarovky CONTROL Box jsou obalené pevnou geotextilií, která prosákne vodu, ale zadrží hrubé nečistoty. ty tak zůstávají na jednom viditelném místě a celá galerie zůstává čistá. Geotextilie vydrží i silný proud tlakové vody vody při vymývání a následném odčerpání písku a jemných nečistot. Integrované šachty lze umístit kdekoliv na přítoku, odtoku, u odvětrání.

Vsakovací boxy:  X-Box, X-box SP různých stavebních výšek 600-400-300-200 mm, X-box CONTROL s možností tunelové kontroly s výškou 600 a 400 mm, Integrovaná šachta výšky 600 a 200 mm

Dokumenty