KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

SYSTÉM MEADRAIN - Polymerický beton

Ucelený systém polymerbetonových žlabů s roštem šířky – 100-150-200-300-400 pro zatížení až F900 kN

  • Universální žlaby pro střední zátěže: SV1000
  • Žlaby s litinovou ochranou hranou: EN1000-3000, ENS4000
  • Žlaby pro garážová parkoviště: PG1000, 1500, 3000
  • Rychlostní komunikace: DM1500, DM2000, D1000, D2000
  • Štěrbinové žlaby pro pěší zony a náměstí: TopSlot 1000, Topslot1500

ENS vysokokapacitní zátěžové žlaby

ENS vysokokapacitní zátěžové žlaby Žlaby světlé šířky 300 až 400 mm a pro zátěž až F900 kN. S upravenou litinovou hranou pro schopnost absorbovat vysokou zátěž od manipulační techniky nebo těžkých vozidel. jsou určené převážně pro zatížení D400 až F900 kN. Velký průtočný profil zajišťuje zachycení a odvod velkého objemu dešťových vod. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

EN zátěžové žlaby

EN zátěžové žlaby Polymerbetonové žlaby s litinovou ochrannou hranou pro zátěž až F900 kN. Díky litinovým hranám jsou žlaby oblíbené pro svou odolnost a dlouhou životnost. Použítí od pěších zon až po průmyslové areály. Šířky žlabů 100-150-200-300 mm s plynulým spádem dna. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

SV středně zátěžové žlaby

SV středně zátěžové žlaby Žlaby s ocelovou ochranou hranou 4 mm ve světlostech 100, 150, 200 a 300 mm se spádovaným dnem pro plynulejší odvod vody. Univerzálnost použití žlabů lze rozšířit při variantě s nerezovou hranou. Parkoviště, pěší zóny, manipulační plochy nebo pro odvodnění ulic. Vhodné pro zatížení až do E600 kN. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

DM monolitické žlaby

DM monolitické žlaby Systém DM je monolitický žlab u kterého jsou nátokové otvory integrovány do konstrukce z polymerického betonu. Žlab je velice odolný a jednoduchý na instalaci. Díky své konstrukci je vhodný nejen na rychlostní i městské komunikace, ale také na manipulační a zátěžové plochy. Ve světlých šířkách 100, 150 a 200 mm a odolnosti až do F900 kN pokrývá téměř veškeré potřeby pro odvodnění. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

KERB obrubníkové odvodnění

KERB obrubníkové odvodnění Vysoce účinný systém podélného odvodnění pro ulice a běžné komunikace. Dešťová voda je ihned průběžně svedena mimo vozovku i při minimálním podélném spádu. Nevznikají tak kaluže, zvyšuje se životnost vozovky a veškerý odvod vody a čistění probíhá mimo komunikaci. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

PG vypařovací žlaby pro parkovací prostory

PG vypařovací žlaby pro parkovací prostory Žlaby vysoké pouze 50 mm určené převážně pro krytá parkoviště. Podle předpokládaného množství úkapů lze volit šířky 100, 150 a 300 mm. Bezroštové řešení zajišťuje tichý pojezd a jednoduchou údržbu. Pro nižší stavební výšku lze použít také kompozitní variantu PG1500 EVO. Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště DETAIL

MEA Sport

MEA Sport Odvodňovací žlaby pro sportovní hřiště a atletické stadiony. Ucelený program žlabů a obrubníků pro atletické dráhy, doskočiště a pro víceúčelová hřiště. Odvodňovací systémy splňují parametry Mezinárodní atletické federace. DETAIL

Výběr žlabů podle použití