KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Regulátory průtoku vody a stavidla

Regulátory průtoku vody se instalují, aby zabránily přetížení kanalizační sítě nebo vakovacích systémů. Převážně se instalují při odtoku z retenční nádrže, která zachycuje první přívaly deště. Voda pak odtéká řízeně, regulovaně, dále. Regulátory jsou automatické, manuální nebo nyní poměrně populární Vortex.