KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Mostní vnější sběrný a odtokový žlab na komunikaci I38 Debř je z kompozitu MEA

Před dokončením je rekonstrukce mostu u Mladé Boleslavi na silnici I38 dlouhý cca. 500 metrů. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce bylo třeba vyměnit vnější odtokový žlab, který pobírá dešťovou vodu ze vtokových vpustí po celé délce mostu a ta je pak svedena na konci mostu do jímky. Stávající nevyhovující plechový žlab byl zaměněn za řešení z kompozitu. Firma MEA vyrobila a instalovala podélný kompozitní U-profil 400x400 mm, který byl vždy po 6ti metrech spojován nerezovými přírubami. Musel se zde řešit jak rádius vertikální, ale také horizontální. Vnější otevřený kompozitní žlab je upevněn na rektifikovatelné konzole k zajištění plynulého spádu. Nosnost žlabu je navržena na 120 kg/m, aby unesl i váhu pracovníků při údržbě. Kompozitní materiál byl zde zvolen pro svou nízkou váhu a výbornou odolnost vůči solím a počasí.

Více o kompozitních konstrukcí MEA naleznete ZDE!!!

(longitudinal external collector and drainage U-channel 400x400 on the bridge near Mlada Boleslav made of composite material)

Mostní vnější sběrný a odtokový žlab na komunikaci I38 Debř je z kompozitu MEA
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE / other actual installations follow at the link here
Modul: Realizace - detail