KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Hlavní komunikace v obci Kly odvodněná obrubníkovým odvodněním MEA KERB

Na hlavním tahu Mělník-Praha silnice č.9 v obci Kly se při právě probíhající rekonstrukci instalují obrubníkové žlaby MEA KERB. Problém s odvodněním komunikace při minimálním podélném sklonu pomohl vyřešit systém obrubníkového odvodnění, který zachytí dešťovou vodu ihned na kraji vozovky a nevytvoří se tak nežádoucí kaluže u chodníku. celková délka odvodnění je 180 m a dešťová voda je zároveň ze žlabů svedena do pěti retenčních nádrží dodávaných také firmou MEA. Žlaby z polymerického betonu MEA KERB se vyrábí ve výrobním závodě MEA v Plzni, včetně veškerého příslušenství.

(Main street with 0% slope in town Kly on the road No. 9 Melnik-Praha are installed with MEA KERB linear drainage system from polymer cocrete in total lenght 180 meters. Delivery including five retension tanks for rain water.)

Více o systému MEA KERB včetně videa naleznete po kliknutí ZDE!!!

Hlavní komunikace v obci Kly odvodněná obrubníkovým odvodněním MEA KERB
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE / other actual installations follow at the link here
Modul: Realizace - detail