KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEA Water Management realizuje záchytné a čistící systémy na hasičské zbrojnici v Praze

Kompletní řešení pro dešťové i úkapové vody se nyní dodává na novou stavbu hasičské zbrojnice v Praze Holešovicích. Vnitřní žlaby SV1000 F a odlučovač ropných látek Q 10 l/s zachytávají a čistí vodu z vnitřního stání požární techniky. Venkovní plochy jsou svedeny do retenční, která je vystavěna z bloků C-Box a X-Box SP obalených a zatavených do nepropustné folie.  Vzniká tak akumulační prostor 170 m3, který je schopný zachytit velké přívalové deště. Již regulovaný odtok je sveden do odlučovače ropných látek a následně do kanalizace. ORL je dimenzován na průtok 90 l/s.  Komplexní řešení od zachycení, regulaci až po předčištění umožňuje výrobní program MEA Water Management s odborným technickým zázemím. 

(Complex solution from linear drainage to retension 170 m3 and oil separators 90 l/s in new Firehouse Prague Holesovice)

Více o retenci a vsakování po kliknutí ZDE!!!

MEA Water Management realizuje záchytné a čistící systémy na hasičské zbrojnici v Praze
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE / other actual installations follow at the link here
Modul: Realizace - detail