KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Díky MEA odlučovačům ropných látek může být dešťová voda z komunikací svedena rovnou do vodního toku

Kolem obce Bohuslavice u Nového Města nad Metují je příroda bohatá na mokřady. Aby bylo možné svést dešťovou vodu rovnou do země a do okolních vodních ploch, je nutné potencionálně znečištěnou vodu předčistit od ropných látek a jiných unikajících provozních kapalin. Veškerá dešťová voda je svedena do soustavy odlučovačů ropných látek s koalescenčním filtrem a dočišťovací jednotkou na úroveň čištění <0,2 mg. Celkem 6 plnoprůtokových odlučovačů o průtoku 100, 60 a 40 l/s tvoří sestavu, která zachytí veškerou dešťovou vodu i při přívalových deštích a separuje lehké kapaliny i jemné infikované nečistoty. Zvýšený kalový objem zachytí nejen hrubé, ale i jemné znečištěné částice. Do chráněných mokřadů se tak dostane pouze čistá, neznečištěná voda.

(Rain water from road can be led direct into river thanks to 6 oil separators in total capacity 300 l/s with extremely low cleaning level 0,2 mg)

Více o odlučovačích ropných látek po kliknutí ZDE!!!

Díky MEA odlučovačům ropných látek může být dešťová voda z komunikací svedena rovnou do vodního toku
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE / other actual installations follow at the link here
Modul: Realizace - detail