KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obchodní sdělení pro obchodní partnery

Ke dni 1.2.2014 došlo ke sloučení obchodních společností MEA Česká Republika, s.r.o., IČO 27999734, se sídlem Domažlická 180, 314 56 Plzeň a Ronn-Drain-Complet s.r.o., IČO 64830373, se sídlem Jáchymovská 206/76, 306 04 Karlovy Vary.

Sloučením (fúzí) obou společností přechází veškerá práva a povinnosti těchto subjektů, jakož i pohledávky a závazky z již existujících smluvních vztahů na nástupnický subjekt:

RONN Water Management s.r.o.
Domažlická 180
314 56 Plzeň – Skvrňany
IČO: 27999734
DIČ: CZ 699002861
Číslo účtu: 276405463/0300

Naše regionální kanceláře, fakturace i logistika zůstávají beze změn. Kontakty na jednotlivé pobočky najdete na www.ronn.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 841 111 128.

Management společnosti RONN Water Management s.r.o.

--------------------------------

MEA Czech Republic s.r.o.,  Domažlická 180, 314 56 Plzeň and Ronn Drain Complet s.r.o., Jáchymovská 206/76, 306 04 Karlovy Vary merged on February 1st, 2014.

A new subject was established by merge of the two companies:

RONN Water Management s.r.o.
Domažlická 180
314 56 Plzeň - Skvrňany
ID: 27999734
VAT Number: CZ 699002861
Account number: 213583318/0300

All assets and liabilities are transferred unchanged to this new subject.
Our regional offices, billing and logistics remain unchanged as seen at the web sites.

Sales Department

Obchodní sdělení pro obchodní partnery
Novinky - výpis všech