KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné soubory Parkoviště Městská výstavba Rychlostní komunikace Průmyslová výstavba Letiště

Mearin Expert 100

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ocelovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433    • Pre záťažové triedy A15 - E600 podľa STN EN 1433
    • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
    • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií