KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEA WATER

Zvyšující se sucho vyžaduje komplexní a zvýšenou péči o dešťové vody. Odlučovače ropných látek z polyesteru nebo odlučovače ocelové mají široké možnosti použití. Od velkých ploch po malé provozy. Garance odlučovačů je od 10 do 15 let. Z polyetylénu se vyrábí odlučovače tuků a škrobů nebo menší pro ropné látky. Čištění, Vsakování dešťových vod, Retenční nádrže a systémy,  regulátory průtoku.

MEA Solution

Podívejte se na interaktivní aplikaci, která Vám pomůže s problematikou dešťových vod.

Přejít do aplikace

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek Odlučovače ropných látek slouží k oddělení lehkých látek z dešťových vod, které pak mohou být vsakovány do půdy nebo odvedeny do sběrné kanalizace. Široké technické řešení odlučovačů pokryje veškeré oblasti a nároky na čistění. DETAIL

Systémy vsakování dešťových vod a retence

Systémy vsakování dešťových vod a retence Vysoce efektivní vsakovací a retenční systémy dešťových vod. Vsakovací boxy s vysokou pevností a s maximálním vnitřním objemem. Kombinace boxů X-box a Control-box tvoří vsakovací skladbu s vysokou účinností, životností a snadnou údržbou. DETAIL

Regulátory průtoku vody a stavidla

Regulátory průtoku vody a stavidla Regulátory průtoků dešťové vody umožňují plynulý průtok do kanalizace nebo vsakovacích systémů i při přívalových deštích. DETAIL

Přečerpávací stanice pro objekty a kanalizační síť

Přečerpávací stanice pro objekty a kanalizační síť Přečerpávací stanice pro splaškové vody, které je třeba přečerpávat do výše položené kanalizační sítě. Od malých bytových jednotek až po velké obytné celky. DETAIL

Drenážní systémy

Drenážní systémy Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov, drenážní trubky a příslušenství. DETAIL

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu Pro zadržení a uchování většího množství dešťové nebo i pitné vody jsou vhodné jednodílné nádrže velkých objemů, nebo propojení více menších nádrží. Záleží vždy na dispozičním řešení nebo následném využití. Systém MINI TANK je tvořen systémem prvků, ze kterých lze vytvářet nádrže libovolně dlouhé s potřebným objemem. Systém INFINITY TANK je variabilní systém, kde jsou prvky nejen rovné nebo koncové, ale také T a L-90°. Tím lze vytvořit sestavu, která se vejde na téměř jakoukoliv plochu. DETAIL