KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEA TECH

Komplexní péče o dešťové vody. Odlučovače ropných látek z polyesteru nebo odlučovače ocelové mají široké možnosti použití. Od velkých ploch po malé provozy. Garance odlučovačů je od 10 do 15 let. Z polyetylénu se vyrábí odlučovače tuků a škrobů nebo menší pro ropné látky. Čištění, Vsakování, Retence, Přečerpávání a přidružené výrobky: Poklopy, Zpětné klapky, Regulátory průtoku.

MEA Solution

Podívejte se na interaktivní aplikaci, která Vám pomůže s problematikou dešťových vod.

Přejít do aplikace

NOVINKA - MEASPHERE

Novinka na trhu: odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem.

Přejít na produkt