KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEA TECH

Odlučovače ropných látek z polyesteru nebo odlučovače ocelové mají široké možnosti použití. Od velkých ploch po malé provozy. Garance odlučovačů je od 10 do 15 let. Z polyetylénu se vyrábí odlučovače tuků a škrobů nebo menší pro ropné látky.

MEA Solution

Podívejte se na interaktivní aplikaci, která Vám pomůže s problematikou dešťových vod.

Přejít do aplikace

NOVINKA - MEASPHERE

Novinka na trhu: odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem.

Přejít na produkt

Odlučovače ropných látek

Čistící systémy dešťových vod. DETAIL

Odlučovače tuků a škrobů

Odlučovače tuků a škrobů s kalovou jímkou a s vypouštěcím potrubím, mini odlučovače, podzemní nádrže na tuky, nástavce pro Ellipse DETAIL

Poklopy z kompozitů, nerezi, oceli, plastu

Poklopy z kompozitů, z pozinkované oceli, nerezi nebo poklopy z plastu pro zátěže A15 – D400 kN DETAIL

Drenážní systémy

Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov, drenážní trubky a příslušenství. DETAIL

Regulátory a stavidla

Pro regulaci průtoku dešťových vod z retenčních a usazovacích nádrží. Nerezové samoregulační nebo z pozinkované oceli. DETAIL

Vsakovací bloky

Pro efektivnější vsakování přebytečných dešťových vod navrhované s ohledem na podloží, dlouhodobou funkci a zatížení. DETAIL

Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice pro domovní použití z polyetylénu s širokým výběrem čerpadel a bez nutnosti obetonování. DETAIL

Zpětné klapky

Ochrana kanalizačních systémů před zpětným zaplavením. DETAIL

Nádrže pro využití dešťové vody

Podzemní nádrže pro šetrné využití dešťové vody. Kompletní sady s příslušenstvím. DETAIL

Velkoprůtokové odlučovače ORL

Odlučovače z polyesteru se zárukou 15 let a povrchově ošetřené oceli pro průtok 15 -3000 l/s. Samonosné bez nutnosti obetonování. DETAIL

MEASPHERE - odlučovač lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem + dočišťovací jednotka - PCU DETAIL