KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEA TECH

Komplexní péče o dešťové vody. Odlučovače ropných látek z polyesteru nebo odlučovače ocelové mají široké možnosti použití. Od velkých ploch po malé provozy. Garance odlučovačů je od 10 do 15 let. Z polyetylénu se vyrábí odlučovače tuků a škrobů nebo menší pro ropné látky. Čištění, Vsakování, Retence, Přečerpávání a přidružené výrobky: Poklopy, Zpětné klapky, Regulátory průtoku.

MEA Solution

Podívejte se na interaktivní aplikaci, která Vám pomůže s problematikou dešťových vod.

Přejít do aplikace

NOVINKA - MEASPHERE

Novinka na trhu: odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem.

Přejít na produkt

Mostní prefabrikované římsy z polymerického betonu

Mostní prefabrikované římsy z polymerického betonu Prefabrikované mostní římsy jako ochrana proti povětrnostním vlivům, urychlují stavbu mostu a přináší dodatečnou estetickou hodnotou stavebního díla. DETAIL

Odlučovače tuků a škrobů

Odlučovače tuků a škrobů Odlučovače tuků a škrobů s kalovou jímkou a s vypouštěcím potrubím, mini odlučovače, podzemní nádrže na tuky, nástavce pro Ellipse DETAIL

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek Odlučovače ropných látek slouží k oddělení lehkých látek z dešťových vod, které pak mohou být vsakovány do půdy nebo odvedeny do sběrné kanalizace. Široké technické řešení odlučovačů pokryje veškeré oblasti a nároky na čistění. DETAIL

Poklopy z kompozitů, nerezi, oceli, plastu

Poklopy z kompozitů, nerezi, oceli, plastu Poklopy z kompozitů, z pozinkované oceli, nerezi nebo poklopy z plastu pro zátěže A15 – D400 kN DETAIL

Drenážní systémy

Drenážní systémy Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov, drenážní trubky a příslušenství. DETAIL

Regulátory a stavidla

Regulátory a stavidla Pro regulaci průtoku dešťových vod z retenčních a usazovacích nádrží. Nerezové samoregulační nebo z pozinkované oceli. DETAIL

Vsakovací bloky

Vsakovací bloky Pro efektivnější vsakování přebytečných dešťových vod navrhované s ohledem na podloží, dlouhodobou funkci a zatížení. DETAIL

Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice Přečerpávací stanice pro domovní použití z polyetylénu s širokým výběrem čerpadel a bez nutnosti obetonování. DETAIL

Zpětné klapky

Zpětné klapky Ochrana kanalizačních systémů před zpětným zaplavením. DETAIL

MEASPHERE - odlučovač lehkých kapalin

MEASPHERE - odlučovač lehkých kapalin Odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem + dočišťovací jednotka - PCU DETAIL