KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Filtry a předčišťovací šachty

Před tím, než se voda dostane do nádrží nebo vsakovacích sstémů, je třeba oddělit hrubé i drobné nečistoty. Ať se jedná o listí a jehličí v okapech, nebo další nečistoty ze žlabů, které svádějí vodu ze zpevněných ploch. K tomu slouží okapní svodové filtry nebo předčišťovací šachty.

Potřebujete vyřídit dotační program DEŠŤOVKA včetně výpočtu a vhodného návrhu? Pošlete Vaše požadavky přímo k našemu odbornému poradci na

+ 420 724 107 168

strnad@mrstrnad.cz