KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128
Carousel (široký)

MEA WATER MANAGEMENT S.R.O.

PROFESIONÁLNÍ ODVODŇOVACÍ A KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY.

Jsme významný dodavatel žlabů pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlabů z pevnostních kompozitů SMC. Navrhujeme a dodáváme komplexní řešení dešťových vod s předčištěním pomocí odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.

Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce vhodné pro exponované stavby. Vnitřní odvodnění je řešeno nerezovými žlaby a nerezovými vpusti.

Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

Prefabrikované mostní římsy z polymerického betonu naleznete po kliknutí ZDE!

Komponenta: SortimentSLEDUJTE NÁS 

LinkedIn příspěvek
Za "url:" dosaďte kód vygenerovaý na LinkedIn.
Například url: https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6765681814691446784. Tento kód získáte z vygenerovaného iframe kódu a je to kód umístěný v uvozovkách za src="".


MEA WATER MANAGEMENT NA ČESKÉM TRHU

Vážení obchodní přátelé, již přes 20 let jsme tu úspěšně s Vámi, nejen jako MEA, ale původně pod hlavičkou RONN. V roce 2013 se RONN v České i Slovenské republice stal součástí nadnárodního uskupení firem MEA. Vzhledem k úspěšnému propojení obou firem MEA a RONN, jsme se od 8. 12. 2016 plně začlenili do skupiny pod názvem MEA Water Management s.r.o. V roce 2018 se celoevropská společnost MEA stala součástí investorské skupiny ADCURAM, která posílila značku MEA v celosvětovém měřítku.

více informací