KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Ukázky našich realizovaných staveb

MEA DRAIN

Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu. Žlaby s litinovým nebo ocelovým roštem, odvodňovací žlaby.

Více informací

MEA KOMPOZITY

Kompozitní rošty, kompozitní lávky, žebříky a zábradlí a jiné konstrukční prvky z kompozitů MEA KOMPOZITY.

Více informací

MEA NEREZ

Nerezové odvodnění pro gastro provozy, potravinářský nebo chemický průmysl, sprchové a koupelnové žlaby a vpustě.

Více informací

MEA TECH

Odlučovače ropných látek, tuků a škrobů, přečerpávací stanice, regulátory a stavidla.

Více informací

Naše nejnovější realizace sledujte ZDE:

Odvodňovací žlaby MEA na atletickém stadionu v Černošicích u Prahy

Odvodňovací žlaby MEA na atletickém stadionu v Černošicích u Prahy Při výstavbě atletického stadionu ZŠ Černošice jsou právě instalovány žlaby MEA z polymerického betonu. Žlaby odvádějí dešťovou vodu kolem celého oválu a krycí rošty jsou ocelové žárově pozinkované. Voda ze žlabů je odvedena čtyřmi vpustěmi. Sportoviště lze odvodnit... číst dále

Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu MEA KERB v Odeři na Karlovarsku

Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu MEA KERB v Odeři na Karlovarsku Právě probíhá realizace odvodnění komunikace III. třídy v Odeři s použitím monolitických obrubníkových žlabů MEA Kerb. MEA nabízí obrubníkové prvky z kompozitu nebo z polymerického betonu. Polymerbetonové obrubníky se vyrábí ve výrobním závodě v Plzni, společně s ostatním... číst dále

Štěrbinové žlaby MEA TOPSLOT na parkovišti v Boršově nad Vltavou

Štěrbinové žlaby MEA TOPSLOT na parkovišti v Boršově nad Vltavou Nedávno realizované odvodnění parkoviště u administrativní budovy v Boršově nad Vltavou je ukázkou, že odvodnění může skvěle doplnit architektonické ztvárnění věřejného prostoru a zároveň spolehlivě plnit svojí základní funkci. Nenápadná štěrbina na povrchu neruší celkový... číst dále

Vsakovací galerie MEA u souboru obytných domů v Praze Modřanech

Vsakovací galerie MEA u souboru obytných domů v Praze Modřanech Projekt Villas Modřany má veškerou dešťovou vodu ze střech všech asi dvaceti objektů svedenou do vsakovacích boxů MEA a poté do trativodu. Každý objekt je vybaven vsakovací galerií o velikosti 3,6 x 3,6 x 0,4 metru. Ta pojme dešťovou vodu, která je následně postupně vsakovaná do... číst dále

Obchodní centrum Praha Šestajovice se žlaby MEARIN

Obchodní centrum Praha Šestajovice se žlaby MEARIN Na obchodním centru v Šestajovicích se právě instalují kompozitní SMC žlaby MEARIN 150 a 200. Litinový rošt C250 kN je vhodný právě pro dopravní zátěž u většiny OC. Systémy MEARIN jsou oblíbené typy žlabů pro obchodní centra, kde se osvědčily pro svou snadnou instalaci a spolehlivost.  Více... číst dále

Nerezové vany MEA R´7100 v pivovaru BUDVAR

Nerezové vany MEA R´7100 v pivovaru BUDVAR V Českých Budějovicích právě probíhá instalace záchytných nerezových van v provozu pivovaru Budvar. Nerezové vany jsou ve dvoudílném provedení s límcem a protipřírubou pro napojení vodorovné izolace. Z důvodů zvýšené chemické zátěže jsou veškeré komponenty vyrobené z oceli... číst dále

V průmyslovém areálu u Sokolova zvolili pro odvodnění monolitické žlaby MEA DM 2000

V průmyslovém areálu u Sokolova zvolili pro odvodnění monolitické žlaby MEA DM 2000 Pravě probíhá montáž v distribučním a výrobním závodě u Sokolova, kde budou plochy vystaveny extrémnímu zatížení od kamionů. Z tohoto důvodu byl zvolen jako nejvhodnější systém odvodnění DM 2000, který je odolný až do třídy zatížení F900 kN a v zimě také solím. Kvalitní... číst dále

Plochy u rodinného domu lze odvodnit také štěrbinovým žlabem MEA TSH

Plochy u rodinného domu lze odvodnit také štěrbinovým žlabem MEA TSH Nejen u obchodního centra OC Chodov v Praze nebo na Janáčkově náměstí v Brně se dají pro odvodnění ploch použít štěrbinové kryty MEA TSH. Systém MEARIN TSH 100 se právě instaluje také u rodinného domu v Klánovicích. Ukazuje tak všestrannost celého systému, který je použitelný... číst dále

Ocelové poklopy MEA SP na stavbě Dynamica Waltrovka

Ocelové poklopy MEA SP na stavbě Dynamica Waltrovka Při výstavbě první etapy komerčního areálu Waltrovka v Praze Stodůlky,  administrativní budovy Aviatica Waltrovka, byly instalovány veškeré zadlažďovací poklopy MEA XP na venkovní plochy. Nyní se realizuje další část, Dynamica Waltrovka, kde se instalují ocelové poklopy MEA do... číst dále

Vsakování MEA instalováno u rozhledny Petřín v Praze

Vsakování MEA instalováno u rozhledny Petřín v Praze Při realizaci projektu Rehabilitace parku u rozhledny Petřín byly zpevněné plochy rozděleny na 5 částí podle zastavovací situace. Tyto plochy pak byly jednotlivě odvodněny a zasakovány pomocí vsakovacích bloků MEA Box SP. Pro každou plochu byla navržena vsakovací galerie podle množství... číst dále

Rezidenční park Švýcarská v Olomouci s odvodněním MEARIN PLUS/EXPERT 100-150

Rezidenční park Švýcarská v Olomouci s odvodněním MEARIN PLUS/EXPERT 100-150 Vedle nákupního centra Šantovka probíhá již čtvrtá etapa výstavby rezidenčního bydlení Švýcarská. Na všechny etapy byly dodány osvědčené odvodňovací systémy MEARIN. Ilustrativní foto je z právě probíhající instalace žlabů ve čtvrté etapě.  Více o kompozitních žlabech... číst dále

Plocha na OC Billa Praha Poděbradská odvodněná žlaby MEARIN Plus 200

Plocha na OC Billa Praha Poděbradská odvodněná žlaby MEARIN Plus 200 Parkoviště pro obchodní centrum, které zahrnuje běžné obchody od drogerie po boty, je odvodněno liniovým odvodněním. Jednoduché spádování ploch do žlabu zajistí plochu bez kaluží i po velkém dešti. Navržený systém MEA MEARIN Plus 200 s ocelovým, žárově pozinkovaným, roštem... číst dále

Kompozitní větrací objekt na kolektorech v Brně

Kompozitní větrací objekt na kolektorech v Brně Kompozitní materiály nejsou používané pouze uvnitř kolektorů na kabelové lávky, žebříky nebo rošty, ale v tomto případě byly použity na vybavení větracího objektu. Na kompletní vystrojení kolektoru jsme navázali stavbou kompozitní větrací šachty a vstupních poklopů. Poklopy... číst dále

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny Při realizaci podzemních garáží bylo třeba zamezit průniku dešťových vod z komunikací do objektu. Komplikované a velké spády vozovky neumožňovaly využití bodových vpustí, ale bylo nutné použít žlab s dostatečnou kapacitou a šířkou. Zvolený žlaby MEA SV3000 s litinovým roštem... číst dále

Parkovací dům v Nupakách u Prahy s použitím obrubníkového odvodnění

Parkovací dům v Nupakách u Prahy s použitím obrubníkového odvodnění Pouze 80 mm vysoké obrubníkové odvodnění bylo možné instalovat na střeše parkovacího domu u logistického centra díky variabilním možnostem mostních odvodňovacích prvků. Způsob výroby vyřešil požadavek na nízkou výšku obrubníku s dostatečnou kapacitou kanálku. Obrubníkové... číst dále

Rekonstrukce náměstí a komunikací ve Volarech s použitím žlabů MEARIN

Rekonstrukce náměstí a komunikací ve Volarech s použitím žlabů MEARIN Odvodnění zpevněných ploch bylo provedeno systémem MEARIN EXPERT 200 s litinovým roštem pro třídu zatížení E600 kN. Jednoduše spádované plochy a dostatečná kapacita žlabu pro odvedení dešťové vody zaručuje spolehlivost systému i při prudkých deštích. Žlaby MEARIN EXPERT z... číst dále

Nuselský most v Praze - mostní obrubníkové odvodnění

Nuselský most v Praze - mostní obrubníkové odvodnění Realizace dokončená již v roce 2017. Nejvyšší most v Praze prošel rekonstrukcí, kde na nístech s minimálním spádem byly využity obrubníkové odvodňovací prvky MEA Enviro Deck. Nízká výška konstrukce mostu a požadavky na odvodnění frekventované vozovky bez potřebného spádu,... číst dále

Odvodnění haly v Kosmonosích - D+D Park

Odvodnění haly v Kosmonosích - D+D Park Pro odvodnění plochy v hale byl navržený odolný systém DM2000, který byl instalován podle doporučených detailů včetně dilatační spáry. DM2000 je vhodný pro veškeré zátěžové plochy E600-F900 kN, ale také pro rychlostní komunikace a dálnice se zatíženám D400 kN.Více o systémech... číst dále

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody Při absenci dešťové kanalizace na stávajích zpevněných plochách bylo třeba vyřešit zachycení, předčistění a vsakování všech dešťových vod. Návrhem se zabývalo projekční oddělení MEA a po předložení návrhu bylo toto řešení schváleno investorem i generálním projektantem.... číst dále

Přístavba areálu M10 v Rožnově p/R - kompozitní zakrytí technologického kanálku

Přístavba areálu M10 v Rožnově p/R - kompozitní zakrytí technologického kanálku Kompozitní plné zakrytí deskami tl. 50 mm bylo dodáno včetně montáže. Zvolený materiál odolává korozi a pro toto prostředí je zcela bezúdržbový. Vysoká únosnost kompozitních panelů umožňuje zatížit poklopy i vysokovou zátěží.Více o kompozitních plných panelech a roštech... číst dále

Modul: Realizace - výpis všech