KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny

Při realizaci podzemních garáží bylo třeba zamezit průniku dešťových vod z komunikací do objektu. Komplikované a velké spády vozovky neumožňovaly využití bodových vpustí, ale bylo nutné použít žlab s dostatečnou kapacitou a šířkou. Zvolený žlaby MEA SV3000 s litinovým roštem dostatečně pojme srážkovou vodu i při velkých deštích.

Více o systému SV3000 ZDE!!!

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ REALIZACE SLEDUJTE TAKÉ ZDE
Modul: Realizace - detail