KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Ukázky našich realizovaných staveb

MEA DRAIN

Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu. Žlaby s litinovým nebo ocelovým roštem, odvodňovací žlaby.

Více informací

MEA KOMPOZITY

Kompozitní rošty, kompozitní lávky, žebříky a zábradlí a jiné konstrukční prvky z kompozitů MEA KOMPOZITY.

Více informací

MEA NEREZ

Nerezové odvodnění pro gastro provozy, potravinářský nebo chemický průmysl, sprchové a koupelnové žlaby a vpustě.

Více informací

MEA TECH

Odlučovače ropných látek, tuků a škrobů, přečerpávací stanice, regulátory a stavidla.

Více informací

Naše nejnovější realizace sledujte ZDE:

Plocha na OC Billa Praha Poděbradská odvodněná žlaby MEARIN Plus 200

Plocha na OC Billa Praha Poděbradská odvodněná žlaby MEARIN Plus 200 Parkoviště pro obchodní centrum, které zahrnuje běžné obchody od drogerie po boty, je odvodněno liniovým odvodněním. Jednoduché spádování ploch do žlabu zajistí plochu bez kaluží i po velkém dešti. Navržený systém MEA MEARIN Plus 200 s ocelovým, žárově pozinkovaným, roštem... číst dále

Kompozitní větrací objekt na kolektorech v Brně

Kompozitní větrací objekt na kolektorech v Brně Kompozitní materiály nejsou používané pouze uvnitř kolektorů na kabelové lávky, žebříky nebo rošty, ale v tomto případě byly použity na vybavení větracího objektu. Na kompletní vystrojení kolektoru jsme navázali stavbou kompozitní větrací šachty a vstupních poklopů. Poklopy... číst dále

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny

Polymerické žlaby MEA SV3000 použité při stavbě Chytré bydlení Praha Lužiny Při realizaci podzemních garáží bylo třeba zamezit průniku dešťových vod z komunikací do objektu. Komplikované a velké spády vozovky neumožňovaly využití bodových vpustí, ale bylo nutné použít žlab s dostatečnou kapacitou a šířkou. Zvolený žlaby MEA SV3000 s litinovým roštem... číst dále

Parkovací dům v Nupakách u Prahy s použitím obrubníkového odvodnění

Parkovací dům v Nupakách u Prahy s použitím obrubníkového odvodnění Pouze 80 mm vysoké obrubníkové odvodnění bylo možné instalovat na střeše parkovacího domu u logistického centra díky variabilním možnostem mostních odvodňovacích prvků. Způsob výroby vyřešil požadavek na nízkou výšku obrubníku s dostatečnou kapacitou kanálku. Obrubníkové... číst dále

Rekonstrukce náměstí a komunikací ve Volarech s použitím žlabů MEARIN

Rekonstrukce náměstí a komunikací ve Volarech s použitím žlabů MEARIN Odvodnění zpevněných ploch bylo provedeno systémem MEARIN EXPERT 200 s litinovým roštem pro třídu zatížení E600 kN. Jednoduše spádované plochy a dostatečná kapacita žlabu pro odvedení dešťové vody zaručuje spolehlivost systému i při prudkých deštích. Žlaby MEARIN EXPERT z... číst dále

Nuselský most v Praze - mostní obrubníkové odvodnění

Nuselský most v Praze - mostní obrubníkové odvodnění Realizace dokončená již v roce 2017. Nejvyšší most v Praze prošel rekonstrukcí, kde na nístech s minimálním spádem byly využity obrubníkové odvodňovací prvky MEA Enviro Deck. Nízká výška konstrukce mostu a požadavky na odvodnění frekventované vozovky bez potřebného spádu,... číst dále

Odvodnění haly v Kosmonosích - D+D Park

Odvodnění haly v Kosmonosích - D+D Park Pro odvodnění plochy v hale byl navržený odolný systém DM2000, který byl instalován podle doporučených detailů včetně dilatační spáry. DM2000 je vhodný pro veškeré zátěžové plochy E600-F900 kN, ale také pro rychlostní komunikace a dálnice se zatíženám D400 kN.Více o systémech... číst dále

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody

Obalovna Topolčanský dvůr - komplexní řešení pro dešťové vody Při absenci dešťové kanalizace na stávajích zpevněných plochách bylo třeba vyřešit zachycení, předčistění a vsakování všech dešťových vod. Návrhem se zabývalo projekční oddělení MEA a po předložení návrhu bylo toto řešení schváleno investorem i generálním projektantem.... číst dále

Přístavba areálu M10 v Rožnově p/R - kompozitní zakrytí technologického kanálku

Přístavba areálu M10 v Rožnově p/R - kompozitní zakrytí technologického kanálku Kompozitní plné zakrytí deskami tl. 50 mm bylo dodáno včetně montáže. Zvolený materiál odolává korozi a pro toto prostředí je zcela bezúdržbový. Vysoká únosnost kompozitních panelů umožňuje zatížit poklopy i vysokovou zátěží.Více o kompozitních plných panelech a roštech... číst dále

Kolektory Brno - výměna kompozitního roštu u odvodňovacích kanálků

Kolektory Brno - výměna kompozitního roštu u odvodňovacích kanálků Změna materiálu na zakrytí odvodńovacích žlábků v kolektorech Brno byla vynucena vznikající korozí stávajích ocelových roštů. Kompozitní lité rošty spolehlivě odolávají ve vlhkém a agresivním prostředí, protiskluzová vrchní vrstva zvyšuje bezpečnost proti uklouznutí. Rošty... číst dále

Brno Hlavní nádraží - odvodnění nástupišť

Brno Hlavní nádraží - odvodnění nástupišť Při rekonstrukci nástupiště č.4 a přilehlých zpevněných ploch byly pro odvod dešťové vody použity systémy EN1000 a EN1500 s rošty pro zatížení E600 kN. Investor SŽDC požadoval zátěžové žlaby z důvodu manipulace se těžkými vozíky. Při předchozích etapách byly použity... číst dále

SSÚD Ivanovice na Hané - rekonstrukce ploch v areálu

SSÚD Ivanovice na Hané - rekonstrukce ploch v areálu Pro požadavek na použití kompozitních monolitických žlabů DM2000 na objekt ŘSD se místní vedení pro údržbu dálnic rozhodlo na základě kontrukce a materiálu žlabu. Monolitický žlab bez mřížek určený pro intenzivní provoz a certifikovaný pro zátěž až F900 kN, materiál polymerický... číst dále

D1 - stavba 0137 - zakrytí zrcadla dálničního mostu

D1 - stavba 0137 - zakrytí zrcadla dálničního mostu Na novém úseku stavby D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se na zakrytí zrcadla mostu použil montovaný kompozitový rošt. Na obou krajích mostu u překrytí dilatačních spar a pro zakrytí mostní uzávěry je použitý plný oboustranný kryt v pohyblivém uložení. Kompozitní rošty... číst dále

Most Generála Pattona v Plzni - obrubníkové mostní odvodnění

Most Generála Pattona v Plzni - obrubníkové mostní odvodnění K zajištění konstantního odvedení vody při minimálním spádu je navrženo a realizováno odvodnění vozovky obrubníkovými mostními žlaby. První etapa byla již realizována a druhá část vozovky se bude instalovat v polovině roku 2018. Mostní obrubníkové elementy jsou navrhovány... číst dále

ŠKODA Auto Kvasiny - odlučovač ropných látek

ŠKODA Auto Kvasiny - odlučovač ropných látek Instalace odlučovače ropných látek MEA DHCLB400AA bude dokončena na jaře 2018 zapojením sond na hlídání kalů a dalších kontrolních čidel. Odlučovač je navržen na průtok 400 l/s a byl pro rozšíření výrobního areálu zvolen v dlouhodobém horizontu pro svou snadnou a cenově... číst dále

Administrativní budova ASPIRA Praha - odvodnění zpevněných ploch

Administrativní budova ASPIRA Praha - odvodnění zpevněných ploch odvod dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěno podélnými, převážně štěrbinovými, žlaby. Kombinace MEA nerezových štěrbinových krytů TSH a spodních žlabů z polymerbetonu TL1000 zajišťuje dostatečnou kapacitu a zároveň na povrchu vyniká estetickým provedením při... číst dále

Výrobní areál NEXEN Žatec

Výrobní areál NEXEN Žatec V současné době probíhá instalace liniového povrchového odvodnění MEARIN v novém výrobním areálu NEXEN u Žatce. Jedná se celkově o 950 metrů odvodňovacích žlabů MEARIN v šířce 100-150-200 mm a s rošty pro zatížení E600 kN. Materiál SMC, z kterého jsou žlaby MEARIN vyrobeny,... číst dále

Vodní dílo Šance

Vodní dílo Šance Kompozitní zábradlí se právě instaluje na objektu "Převedení extrémních povodní". Časově náročné provedení pro těžký přístup na samotnou stavbu, omezené možnosti montáže v zimních podmínkách. Kompozitní bezúdržbové zábradlí v šedé barvě vyrobené z profilů opatřených... číst dále

Rekonstrukce komunikace v Lahošti - žlaby EN2000

Rekonstrukce komunikace v Lahošti - žlaby EN2000 Pro rekonstrukci dešťové kanalizace a odvodnění ulice byl z důvodů úspor a malých spádů provedeno odvodnění systémem MEA EN2000 s podélným spádem. Povrchové odvodňovací žlaby nahradily kanalizační vpusti, přípojky a hluboké výkopové práce. MEA EN2000 je žlab s litinovou... číst dále

Kompozitní rošty a kryty na ocelovém zastřešení haly hlavního nádraží v Praze

Kompozitní rošty a kryty na ocelovém zastřešení haly hlavního nádraží v Praze Součástí rozsáhlé rekonstrukce objektů Hlavního nádraží v Praze bylo i ocelové zastřešení haly nad nástupišti. Kompozitní bezúdržbové lávky byly umístěny na střechu mezi světlíky, z vnější i vnitřní strany čelní fasády a nad celým zastřešením nástupišť v rozsahu... číst dále

Modul: Realizace - výpis všech