KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Projekční servis

Navrhneme nejvhodnější řešení s ohledem na požadavky, umístění a parametry. Řešení zpracujeme a předáme kompletní dokumentaci včetně výkresů a výpisu materiálu.


Rádi Vám navrhneme vhodný:


ODVODŇOVACÍ ŽLAB
PRO VENKOVNÍ PLOCHY

Vypracuje pro Vás:
Filip Herman

Více informací


VSAKOVACÍ SYSTÉM
NEBO NÁDRŽ

Vypracuje pro Vás:
Filip Herman

Více informací


ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK
A TUKŮ, REGULÁTOR NEBO
PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTU

Vypracuje pro Vás:
Filip Herman

Více informacíNEREZOVÝ
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Vypracuje pro Vás:
Ing. Jitka Matrasová

Více informací


KOMPOZITNÍ LÁVKU, ŽEBŘÍKY
DO JÍMKY NEBO ROŠT

Vypracuje pro Vás:
Ing. Martin Kalčík

Více informací


KOMPLEXNÍ NÁVRH
NA ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
DEŠŤOVÝCH VOD

Více informací